MTÜ eesmärgid

MTÜ Golf ümber Eesti on asutatud aprillis aastal 2021 viie asutajaliikme poolt.

MTÜ põhikirjalisteks eesmärkideks on:

  • Loome golfiraja ümber Eesti, mis koosneb radadest Eestimaa erinevates paikades.
  • Kaardistame rajad, väljastame mänguks vajalikud tulemuskaardid, raja lõpetanud mängijatele väljastame tunnistuse golfiraja läbimise kohta.
  • Viime ellu erinevaid turundustegevusi.
  • Loome erinevaid meeneid, logotooteid.
  • Kaasame oma tegevustesse Eestis paiknevaid olemasolevaid golfiväljakuid ning innustame uute golfiradade ja väljakute loomist.
  • Kaasame oma eesmärke ning tegevusi toetama erinevaid organisatsioone ja ettevõtteid.
  • Muud üldkoosoleku poolt heakskiidetud tegevused.

MTÜ Golf ümber Eesti majandustegevusest tekkinud tulem paigutatakse golfi arendamisse.