Juhend

Golf ümber Eesti väljak koosneb kaheksateistkümnest Eesti eri paigus asetsevast rajast

Väljaku PAR on 73

Radade mängimise järjekorra valib iga mängija ise

Suurtel väljakutel mängivad naised ja lapsed punastelt ning mehed kollastelt klubitiidelt. Noored vanuses 12-18 aastat mängivad vastavalt oma HCP-le. Üksikutel radadel on tiiala ühine.

Rajad tuleb läbida kahe aasta jooksul

Mängus osalemiseks täidab mängija registreerimislehe

Tasu mänguõiguse eest on 50 eurot, noortele vanuses 12-18 aastat 25 eurot ja lastele alla 12 aasta tasuta. Osalustasu kantakse MTÜ Golf ümber Eesti kontole EE567700771006199008. Tasu laekumist loetakse mänguks registreerumiseks.

Iga konkreetse raja mängimise tingimused ja tasu kehtestab konkreetse raja haldaja.

Tulemuskaardi saab mängija rajalt, kus ta alustab Golf ümber Eesti radade mängimist.

Tulemuskaardile märgitakse mängimise aeg ja löökide arv. Tulemus kinnitatakse pitsatiga, mida saab iga raja haldaja poolt kindlaks määratud kohast

Peale kõikide radade läbimist saadetakse tulemuskaardist loetav foto GÜE meiliaadressile

Kõikide radade läbinuile antakse originaalne tunnistus ja medal